لطفا منتظر بمانید...

معرفی ISGPP

آزمون های روانشناسی اساس به دو گروه شناختی و عیر شناختی تقسیم میشوند.تفاوت آزمون های شناختی و غیر شناختی در این است که در آزمون های شناختی جواب صحیح و غلط وجود نداردو صرفا توصیفی از آزماینده برای ماترسیم می نماید...

line درباره ما line
  جدیدترین اخبار

دانلود چند رسانه ای

بهترین,جدیدترین کتاب ها,فیلم ها و اصوات در زمینه روانشناسی
media

جدیدترین مقالات

brain
article

نام روانشناس

تخصص تست تست تست

درمان‌گری شناختی ـ رفتاری یکی ازالگو‌های روان‌ درمان‌گری است که امروزه وسیع‌ترین حجم تحقیقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و دیگران 2006)....


      
article

نام روانشناس

تخصص تست تست تست

درمان‌گری شناختی ـ رفتاری یکی ازالگو‌های روان‌ درمان‌گری است که امروزه وسیع‌ترین حجم تحقیقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و دیگران 2006)....


      
article

نام روانشناس

تخصص تست تست تست

درمان‌گری شناختی ـ رفتاری یکی ازالگو‌های روان‌ درمان‌گری است که امروزه وسیع‌ترین حجم تحقیقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و دیگران 2006)....


      
article

نام روانشناس

تخصص تست تست تست

درمان‌گری شناختی ـ رفتاری یکی ازالگو‌های روان‌ درمان‌گری است که امروزه وسیع‌ترین حجم تحقیقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و دیگران 2006)....


      
article

نام روانشناس

تخصص تست تست تست

درمان‌گری شناختی ـ رفتاری یکی ازالگو‌های روان‌ درمان‌گری است که امروزه وسیع‌ترین حجم تحقیقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و دیگران 2006)....